Opvang voor baby's, peuters en schoolgaande of zieke kinderen

Op heel wat locaties verspreid in de regio Halle-Vilvoorde zorgen we er met 3Wplus Kinderopvang voor dat kinderen van 0 tot 12 jaar in de beste omstandigheden worden opgevangen. Zo bieden we opvang aan voor baby’s, peuters en schoolgaande kinderen buiten en tijdens de schooluren. Zieke kinderen vangen we thuis op.

Kinderopvang voor gemeenten

Gemeenten uit heel Halle-Vilvoorde kunnen voor verschillende soorten kinderopvang een beroep doen op 3Wplus. 

Neem contact op

Een algemene vraag voor 3Wplus Kinderopvang? Die kan je stellen via kinderopvang@3wplus.be

Nele Macharis
Teamleider (algemene coördinatie)
Virginie Priem
Deskundige buitenschoolse opvang
Ceejay De Smet
Pedagogische- en beleidscel

Heb je een klacht?

Het valt niet uit te sluiten dat je een klacht hebt over de werking van onze kinderopvang. Wij staan hier zeker voor open. We vragen om je klacht door te spelen aan onze directeur per brief (adres: Z.5 Mollem 250 1730 Asse) of via e-mail.

 

Daarnaast kan iedereen met meldingen bij Opgroeipunt terecht, het telefonisch en online meldpunt van Opgroeien. Dit kan via 078 170 000, het contactformulier op opgroeien.be/opgroeipunt of via brief naar Opgroeipunt, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.

Lees hier meer over onze klachtenprocedure.

Vraag over een inspectierapport?

Alle zorgvoorzieningen en -organisaties, dus ook onze kinderopvanginitiatieven, staan onder toezicht van Zorginspectie. De inspectierapporten kan je raadplegen via de Kinderopvangzoeker van het Agentschap Opgroeien. Bij vragen over de inspectierapporten kan je altijd terecht bij onze teamleider Kinderopvang. Neem gerust contact op via e-mail of telefoon (0498 06 31 88).